ANA KONULAR

❖Preterm Bebeklerde Oral Beslenmeye Geçiş

❖Neonatal Vasküler Erişim

❖Non-invaziv Mekanik Ventilasyon

❖Yenidoğana Nefes Olmak, Simülasyon Temelli Ventilasyon

❖İleri Hava Yolu Yönetimi

❖Doğumda Altın Saat

❖Anne ve Bebek Bağlanması

❖Anne Sütü ve Emzirme

❖Gelişimsel Konfor Yönetimi

❖Kateter Uygulamaları ve Yönetimi

❖Hastane Enfeksiyonları ve Korunma

❖Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

❖İlaç Uygulamaları

❖Teknoloji Bağımlı Yenidoğan Bakımı

❖Aile Merkezli Bakım

❖Yenidoğan Taramaları

❖Afetlerde Yenidoğan Bakımı

❖Hasta Güvenliği Kültürü